1. Allmänt

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”) hos Gastronomic Cargo, hädanefter kallat “Gastrocargo.com”, ”oss” eller ”vi”, på Gastronomic Cargo’s webbplats, via telefon eller via beställningsformuläret i katalog (gemensamt kallade ”gastrocargo.com”).

Genom att använda gastrocargo.com och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”Villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Beställningar kan endast göras av personer över 20 år, som inte står under förmyndarskap.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på gastrocargo.com vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Gastrocargo.com vid den tidpunkt då du gör din beställning.

Gastrocargo.com vill tillhandahålla bästa möjliga onlineupplevelse. För att möjliggöra detta måste vi säkerställa att våra tjänster går som ett urverk. Du förstår och godkänner att inte (i) publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på vårt företag, vår verksamhet, våra produkter eller tjänster; (ii) agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda eller ha glädje av webbplatsen Gastrocargo.com, eller som påverkar webbplatsens säkerhet eller (iii) använda någon enhet eller försöka använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen och stänga ner deras konton.

2. Priser och avgifter

De priser som anges på Gastrocargo.com är inklusive lagstadgad mervärdesskatt, alkoholskatt.

3.Beställning/upprättande av avtal

Du kan göra dina beställningar via Gastrocargo.com, telefon, eller via beställningsformuläret i katalog. Besök gärna våra kundservicesidor för mer information.

När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer en Gastro Cargo-medarbetare att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

Varje beställning måste uppgå till minst totalt 10 SEK (efter avdrag för rabatter).

4. Leverans

Gastrocargo.com iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt, till en bostadsadress eller utlämningsställe i Sverige.

Gastrocargo.com strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Vårt mål är att leverera inom 5–7 arbetsdagar efter att vi har fått och bekräftat din beställning, såvida inget annat har avtalats. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva ditt köp.

Innan du gör din beställning får du information om förväntat leveransdatum. När du har gjort din beställning skickar vi även ett e-postmeddelande till dig med information om förväntat leveransdatum, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress.

Om du inte får din beställning till det förväntade leveransdatumet – kontakta Gastrocargo.com’s kundservice support@gastrocargo.com

5. Ångerrätt

Du kan ångra eller returnera din beställning från och med den dag du gör din beställning till och med 14 dagar efter mottagandet av dina beställda varor.

Om du har mottagit en felaktig vara ska du omgående meddela oss om detta och returnera varan i enlighet med avsnitt 6 (Returer) nedan. För varor som vi bedömer vara felaktiga gör Gastrocargo.com en fullständig återbetalning. Bestämmelserna häri begränsar inte gällande lagstadgade rättigheter.

6. Returer

Gastrocargo.com garanterar en fullständig återbetalning eller, om du så föredrar, byte av returvaror i enlighet med avsnitt 5 (Ångerrätt), under förutsättning att alla varor returneras i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova varan) och att lappar och etiketter är intakta.

7. Betalningssätt

Du kan betala för dina varor på de olika sätt som presenteras nedan.

Betalning före eller vid leverans

Kortköp

Du kan ange dina betalningsuppgifter då du gör beställningen genom att använda ett giltigt betalkort (VISA eller Mastercard). Aktuellt belopp reserveras direkt på ditt kort, men kommer inte att debiteras förrän varorna skickas. Gastrocargo.com förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

8. Vårt ansvar

Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar Gastrocargo.com’s ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.

Vi utesluter inte vårt ansvar för felaktig information som vi medvetet lämnat vid ingående av avtal, vare sig sådan information ges av våra medarbetare eller andra representanter för Gastrocargo.com. Om vi bryter mot dessa Villkor förutsätter skadeståndsskyldighet att förlusterna är en rimligen förutsebar konsekvens därav.

Gastrocargo.com ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller likande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på Gastrocargo.com är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

  

Integritetspolicy

Introduktion

Vi arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Företaget, Metropolitan Vision SARL i Frankrike som äger varumärket och webb shoppen Gastronomic Cargo, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PuL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG).

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

För att skapa och hantera ditt personliga konto på Gastrocargo.com

För att bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster

För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus

För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor

För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster

För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger

För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online

För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller

För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information

För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online

För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster

För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster

För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev support@gastrocargo.com

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan delas inom Metropolitan Vision-gruppen. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Metropolitan Vision-gruppen. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

Cookies

En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Gastrocargo.com använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max tolv (12) månader. Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi använder permanenta cookies för att spara ditt val av startsida och dina uppgifter om du väljer ”Kom ihåg mig” vid inloggningen. Vi använder sessionscookies när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du lade en artikel i din shoppingbag.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics och Core Metrics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.

Länkar

Webbplatsen gastrocargo.com kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

Personuppgiftsansvarig

Metropolitan Vision SARL

134 rue de la Carel

76220 Ernemont la Villette

Frakrike

Telefon: +33 (0)2 35 09 45 39

E-post: info@gastrocargo.com

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 531 554 863

Momsregisteringsnummer: VAT-NR FR24531554863